Det händer v 38

Öppen förskola: måndag och onsdag 9-12Stickcafé: tisdag 18-19.30Språkcafé: torsdag 11-13Babycafé: torsdag 13-16Fredagsandakt: fredag kl 10 Söndag 26/911.00 Live-streamad gudstjänstfrån Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Predikan: Joakim Hagerius. I Rissnekyrkan medverkar Anna-Karin Klingsbo och Kristina Hagwall. SÖNDAGSSKOLAFörsamlingsmöte efter kyrkkaffet

Stickcafé på tisdagar

Rissnekyrkans stickcafé startar igen tisdagen den 7 september. Verksamheten hålls 18.00-20.30 i Öppna förskolans lokaler på undervåningen (ingång Öppna förskolan). Alla handarbetsintresserade varmt välkomna!

Livsberättargrupp

Vi inbjuder både kvinnor och män i åldern 62 år och äldre att dela livet i livsnära samtal. Vi möts 6 – 8 deltagare på onsdagar kl. 13.30 i Rissnekyrkan med start den 22 september.

Sommarandakt 23 augusti 2020

Temat för sommarandakten är Tro och liv Predikan Anna-Karin Klingsbo Musik Lovisa Örtengren Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: Matteus 23:1-12 Psalmer: 842 Möt mig nu som den jag är från Psalmer och Sånger Sånger: Esmeraldas bön

Sommarandakt 9 augusti 2020

Temat för sommarandakten är Goda Förvaltare Predikan Raija Sjöström Musik Lars Arvidson Textläsning Anna-Karin Klingsbo Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: Lukas 16:1-13 Psalmer: 181 Nu är det morgon 695 Det kan vi göra 572 Komme ditt rike från Psalmer Läs mer…