Möten och samlingar v 20

tisdag 17/5 18.00 ÖVNING, barnkören Sångjuvelerna 18.00 STICKCAFÉ 19.15 ÖVNING, Rissnekyrkans kör onsdag 18/5 9.00-11.00 ÖPPEN FÖRSKOLA. Sångstund kl 10 torsdag 19/5 13.00-15.00 BABYCAFÉ 13.00-15.00 SPRÅKCAFÉ fredag 20/5 10.00 FREDAGSANDAKT 17.00-19.00 RISSNE PRIDE på Rissne ängar 18.00 PRETEENS söndag 22/5 Läs mer…

LIVSBERÄTTARGRUPP

Alla behöver sammanhang, mening och hopp. Behovet att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och blir viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som Läs mer…

Stickcafé på tisdagar

Rissnekyrkans stickcafé hålls 18.00-20.30 i Öppna förskolans lokaler på undervåningen (ingång Öppna förskolan). Vårterminsstart: 15/2. Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Alla handarbetsintresserade varmt välkomna!

Träna svenska på torsdagar!

VÄLKOMMEN DU SOM behöver träna på att prata svenska!Torsdagar kl 13-15 hålls Språkcafét i Rissnekyrkanscafeteria. Vi bjuder på enkelt fika, pratar med varandra och har trevligt.Ibland sjunger vi sånger med lätt text. Vi samarbetar med föreningen”Hej främling” och Studieförbundet Bilda. Läs mer…

Öppna förskolan/Babycafét

Öppna förskolan: måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9-12. Sångstund kl 10. Babycafét torsdagar kl 13-16. Sångstund kl 14. OBS! Ingång till nedervåningen från östra gaveln (t v om kyrkporten)! Alla aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.