Rissnekyrkans Språkcafé välkomnar alla som vill träna på att prata svenska – den som nyligen kommit till Sverige och den som varit här en längre tid. Vi bjuder på kaffe/té med smörgås/kaka och har trevligt tillsammans. Ibland sjunger vi sånger med lätt text och spelar spel.

VAR: Rissnekyrkan, Kasernvägen 7, Sundbyberg, 3 minuters gångväg från T-Rissne (blå linjen nr 10).

NÄR: torsdagar kl 13.00-15.00 under höst- och vårtermin.
Nu är det sommaruppehåll. Vi återkommer med när vi startar i höst

TREVLIG SOMMAR!

Vi samarbetar med Hej Främling och finns på appen Meetup: https://www.meetup.com/hej-framling-meetup/events/285146544

Rissnekyrkans Språkcafé welcomes everyone who wants to practice speaking Swedish – those who have recently come to Sweden and those who have been here for a long time. We offer coffee / tea with sandwich / cake and have fun together. Sometimes we sing songs with light lyrics and play games.

WHERE: Rissnekyrkan, Kasernvägen 7, Sundbyberg, 3 minutes walk from T-Rissne (blue line no. 10).

WHEN: Thursdays at 13.00-15.00 during the autumn and spring semesters.

Now it’s summer break. We will return when we start this autumn

PLEASANT SUMMER!

We collaborate with Hej Främling and are available on the Meetup app: https://www.meetup.com/hej-framling-meetup/events/285146544