Rissnekyrkans Språkcafé välkomnar alla som vill träna på att prata svenska – den som nyligen kommit till Sverige och den som varit här en längre tid. Vi bjuder på kaffe/té med smörgås/kaka och har trevligt tillsammans. Ibland sjunger vi sånger med lätt text och spelar spel.

VAR: Rissnekyrkan, Kasernvägen 7, Sundbyberg, 3 minuters gångväg från T-Rissne (blå linjen nr 10).

NÄR: torsdagar kl 13.00-15.00 under höst- och vårtermin.
Höstterminen 2022 startar 8/9

Vi samarbetar med Hej Främling och finns på appen Meetup: https://www.meetup.com/hej-framling-meetup/events/285146544

Rissnekyrkans Språkcafé welcomes everyone who wants to practice speaking Swedish – those who have recently come to Sweden and those who have been here for a long time. We offer coffee / tea with sandwich / cake and have fun together. Sometimes we sing songs with light lyrics and play games.

WHERE: Rissnekyrkan, Kasernvägen 7, Sundbyberg, 3 minutes walk from T-Rissne (blue line no. 10).

WHEN: Thursdays at 13.00-15.00 during the autumn and spring semesters.

Autumn semester 2022 starts 8th of September

PLEASANT SUMMER!

We collaborate with Hej Främling and are available on the Meetup app: https://www.meetup.com/hej-framling-meetup/events/285146544