Rissnekyrkans Språkcafé välkomnar alla som vill träna på att prata svenska – den som nyligen kommit till Sverige och den som varit här en längre tid. Vi bjuder på kaffe/té med smörgås/kaka och har trevligt tillsammans. Ibland sjunger vi sånger med lätt text och spelar spel.

VAR: Rissnekyrkan, Kasernvägen 7, Sundbyberg, 3 minuters gångväg från T-Rissne (blå linjen nr 10).

NÄR: torsdagar kl 13.00-15.00 under höst- och vårtermin.
Höstterminen 2024 startar 5/9

Vi samarbetar med Hej Främling och finns på appen Meetup :https://www.hejframling.se/stockholm

Rissnekyrkans Språkcafé welcomes everyone who wants to practice speaking Swedish – those who have recently come to Sweden and those who have been here for a long time. We offer coffee / tea with sandwich / cake and have fun together. Sometimes we sing songs with light lyrics and play games.

WHERE: Rissnekyrkan, Kasernvägen 7, Sundbyberg, 3 minutes walk from T-Rissne (blue line no. 10).

WHEN: Thursdays at 13.00-15.00 during the autumn and spring semesters.

Spring semester 2024 starts 11th of January and ends 30th of May
Autum semester 2024 starts 5th of September

We collaborate with Hej Främling and are available on the Meetup app: https://www.hejframling.se/stockholm