Under hösten 2021 har vi inlett arbete med att styra upp rockverksamheten. Målsättningen är att med start januari 2022 erbjuda en komplett replokal som är enkel att använda. I förlängningen vill vi erbjuda rockskola för ungdomar med terminsavslutningar vid Valborg och Lucia.

För mer info, kontakta Lars Arvidson: info@larsarvidson.com