Rissnekyrkan juni 2021

onsdag 2/610.00 SÅNGSTUND (utomhus) Öppna förskolan13.00 BARNVAGNSPROMENADtorsdag 3/613.00 SPRÅKPROMENADsöndag 6/6Webbgudstjänst. ”Vårt dop” Anna-Karin Klingsbo, Ragni Lantz, Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwalltisdag 8/610.30-12.30 FIKA i RISSNE (på kyrktrappan)onsdag 9/610.00 SÅNGSTUND (utomhus) Öppna förskolan13.00 BARNVAGNSPROMENADtorsdag 10/613.00 SPRÅKPROMENADfredag 11/610.00 FREDAGSANDAKT, Raija Sjöströmsöndag 13/6WEBBGUDSTJÄNST ”Kallelsen till Guds rike” Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwallonsdag 16/610.00 Öppna förskolans Läs mer…

Sommarandakt 30 augusti

Temat för sommarandakten är Friheten i Kristus Predikan Anna-Karin Klingsbo Musik Lars Arvidson Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: Markus 2:23-28 Psalmer: 289 Guds kärlek är som stranden och som gräset 827 Se, hur Gudsvinden bär från Psalmer och Sånger Sånger: Tillit som stavas som Gud

Sommarandakt 23 augusti

Temat för sommarandakten är Tro och liv Predikan Anna-Karin Klingsbo Musik Lovisa Örtengren Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: Matteus 23:1-12 Psalmer: 842 Möt mig nu som den jag är från Psalmer och Sånger Sånger: Esmeraldas bön

Sommarandakt 16 augusti

Temat för sommarandakten är Gåvor till glädje för alla Predikan Anna-Karin Klingsbo Musik Anna Eggelind Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: 1 Korintierbrevet 12: 4-11 Psalmer: 697 Du vet väl om att du är värdefull 61 Lågorna är många från Psalmer och Sånger Sånger: Här är jag, sänd mig, Lars Läs mer…

Sommarandakt 9 augusti

Temat för sommarandakten är Goda Förvaltare Predikan Raija Sjöström Musik Lars Arvidson Textläsning Anna-Karin Klingsbo Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: Lukas 16:1-13 Psalmer: 181 Nu är det morgon 695 Det kan vi göra 572 Komme ditt rike från Psalmer och Sånger

Sommarandakt 2 augusti

Temat för sommarandakten är Andlig klarsyn. Predikan Anna-Karin Klingsbo Musik Anna Eggelind Välkommen att delta i andakten. Bibeltexter: Matteus 7:13-14 Psalmer: 217 Gud, för dig är allting klart Sånger: Sinnesrobönen (Ung psalm)