Rissnekyrkans Kör är en blandad kör med ca 20 medlemmar.
Vi medverkar framför allt i Rissnekyrkans gudstjänster.

Kören ger även en konsert minst 1 gång/termin, ofta tillsammans
med solister och instrumentalmusiker.

Vi sjunger även på andra ställen när tillfälle ges, bl. a. har vi körsamarbete med Svenska Kyrkan i Sundbyberg med evenemangskonserter.

Nya och gamla sångentusiaster är varmt välkomna i alla stämmor.
Kören övar tisdagar kl 19:15 – ca 21:30 i Rissnekyrkan..

OBS vecka 9 27/2 Ingen övning

Är du intresserad?
Kontakta gärna Kristina Hagwall (dirigent) tel: 0709-18 41 53 eller
Paul Kanarbik  tel:070-49 25 501
e-mail: koren@rissnekyrkan.se

Verksamheten genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda

Dirigent Kristina Hagwall