Vi vill vara en plats där barn och ungdomar får växa i sin egen takt. I mötet med Gud, med varandra, och i en kreativ miljö kan vi dela livet och känna engagemang för andra.
Vi erbjuder en drogfri miljö där alla är välkomna.

Varje sommar åker ungdomar från Rissnekyrkan på Sjöviks kristendomsskola – 2 veckor fyllda med undervisning, lek, gemenskap, andakter och bus.

Verksamhet för närvarande:

SÅNGJUVELERNA. Barnkör ålder 6-9 år som övar tisdagar 18-19. Barnkören gör uppehåll ht 23. För mer information, kontakta Rissnekyrkans expedition: expedition@rissnekyrkan.se eller 08-7332320.

FREDAXKÖREN. Sånggrupp för 10 år och äldre varannan fredag kl 18-19 jämna veckor hösten 2023 start 8/9 (alternerar med FREDAX). Ledare: Lotta Nilsson m fl. För mer information kontakta Rissnekyrkans expedition: expedition@rissnekyrkan.se eller 08-7332320.

FREDAX från 12 år och upp träffas varannan fredag ojämna veckor kl 18-20. Ledare: Khalil Ansara, Anna Eggelind, Carla Widén, Anna-Karin Klingsbo med flera. Vi har lekar, lagar mat eller bakar och gör aktiviteter utifrån olika teman. Kvällen avslutas med en kort andakt.    För mer information kontakta Rissnekyrkans expedition: expedition@rissnekyrkan.se eller 08-7332320.

Söndagsskola Vi försöker ha söndagsskola under gudstjänsttid. För närvarande har vi dock ont om ledare, så håll utkik i vårt kalendarium för de tillfällen vi erbjuder söndagsskola. Yngre barn (under 5 år) kommer tillsammans med förälder.