Vi vill vara en plats där barn och ungdomar får växa i sin egen takt. I mötet med Gud, med varandra, och i en kreativ miljö kan vi dela livet och känna engagemang för andra.
Vi erbjuder en drogfri miljö där alla är välkomna.

  • Konfirmation / Kristendomsskola – 2 veckor på sommar fyllda med undervisning, lek, gemenskap, andakter och bus. (På Sjövik v. 26 och v. 27)

  • Ungomsrådet har sammanträde regelbundet och uppdatera vår vision och verksamhetsplan. Kontakt Lovisa Sköld lmj.skold@gmail.com