Equmenia Rissne

ÅRSMÖTE

Rissnekyrkans Ungdom har årsmöte söndagen den  18/3 efter kyrkkaffet.

 

Rissnekyrkans Ungdom har fått förtroendet av Rissnekyrkans församling att ansvara för församlingens barn- och ungdomsarbete. Rissnekyrkans Ungdom är en autonom förening som drivs av ungdomar för ungdomar.

 

Vi vill vara en plats där barn och ungdomar får växa i sin egen takt. I mötet med Gud, med varandra, och i en kreativ miljö kan vi dela livet och känna engagemang för andra.
Vi erbjuder en drogfri miljö där alla är välkomna.

  • Konfirmation / Kristendomsskola – 2 veckor på sommar fyllda med undervisning, lek, gemenskap, andakter och bus. (På Sjövik v. 26 och v. 27)

  • Ungoms Rådet har sammanträde regelbundet och uppdatera vår vision och verksamhetsplan. Kontakt Lovisa Sköld lmj.skold@gmail.com

  •                       jesus

     

     

     

 

Vill du veta mer om vår ungdomsverksamhet är du välkommen att kontakta Kim , 072 707 7444