Vi vill vara en plats där barn och ungdomar får växa i sin egen takt. I mötet med Gud, med varandra, och i en kreativ miljö kan vi dela livet och känna engagemang för andra.
Vi erbjuder en drogfri miljö där alla är välkomna.

Varje sommar åker ungdomar från Rissnekyrkan på Sjöviks kristendomsskola – 2 veckor fyllda med undervisning, lek, gemenskap, andakter och bus.