Expedition

Telefon: 08-733 23 20
Epost: expedition@rissnekyrkan.se
Besöks- och postadress: Kasernvägen 7
174 59 Sundbyberg
Öppettider: tisdag- fredag 09:00-12:00

Pastor & Föreståndare

Anna-Karin Klingsbo 
Telefon: 073-950 18 25 
Epost:pastor@rissnekyrkan.se

Diakon

Charlotte Sköld
Telefon: 070-344 81 73
Epost: charlotte@rissnekyrkan.se

Öppna förskolan

Föreståndare: Ann Edvinsson
Telefon: 08-733 23 21
Epost: ann@rissnekyrkan.se