Möten och samlingar v 38

måndag-torsdag 16-19/9
9.00-12.00 ÖPPNA FÖRSKOLAN

tisdag 17/9

18.00 ÖVNING, Barnkören Sångjuvelerna

18.00-21.00 STICKCAFÉ

19.15 ÖVNING, Rissnekyrkans kör

onsdag 18/9

13.00 RISSNETRÄFFEN för daglediga: ”40 år på slottet” med fil dr Göran Alm. Andakt och servering

torsdag 19/9

11.00-13.00 SPRÅKCAFÉ

13.00-16.00 BABYCAFÉ

fredag 20/9
10.00 FREDAGSANDAKT

söndag 22/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Enheten i Kristus” Christopher Webster, Ragni Lantz, Jeanette Clayton, Kristina Hagwall. Kyrkkaffe

FÖRSAMLINGSMÖTE efter kyrkkaffet