Möten och samlingar v 26-30

söndag 30/6

11.00 SOMMARANDAKT ”Kallelsen till Guds rike” Christopher Webster, Ingela, Lars och Olle Hennert

söndag 7/7

11.00 SOMMARANDAKT med nattvard. ”Förlorad och återfunnen” Anna-Karin Klingsbo, Kristina Hagwall

söndag 14/7

11.00 SOMMARANDAKT ”Att inte döma” Gerd Westerstrand, Christopher Webster

söndag 21/7 Apostladagen

11.00 SOMMARANDAKT ”Sänd mig” Gerd Westerstrand

söndag 28/7

11.00 SOMMARANDAKT ”Efterföljelse” Ragni Lantz, Sam Forsberg