Alla behöver sammanhang, mening och hopp. Behovet att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och blir viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit och ta vara på livet.

Är du 62 år eller äldre och vill vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen och pratar om våra liv? Gruppen består av 6-8 deltagare som träffas i Rissnekyrkan på onsdagar kl 13.30, ca. två timmar. Samtalsledare: Raija Sjöström.

Första gruppen startar 23 februari. Allt är kostnadsfritt.

Anmälan till Rissnekyrkans expedition, tel 08-733 2321, e-post: expedition@rissnekyrkan.se

Kursen sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Kategorier: Nyheter