Med hänsyn till smittoläget hålls all gruppverksamhet i Rissnekyrkan stängd tills vidare. Förhoppningsvis kan verksamheten återupptas i februari.

Ordinarie öppettider för Öppna förskolan: måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9-12. Sångstund kl 10.

Babycafét är öppet torsdagar kl 13-16. Sångstund kl 14.

Föranmälan krävs. Anmälan sker till Ann Edvinsson, tel 070 620 7800. Endast 10 vuxna per gång.

OBS! Ingång till nedervåningen från östra gaveln (t v om kyrkporten)!

Kategorier: Nyheter