Långfredagens och Påskdagens gudstjänster är webbgudstjänster, som kan nås via hemsidan och Youtube. Vi fortsätter med webbgudstjänster tills vidare.

Långfredagen har du också möjlighet att delta – på riktigt! – i nattvardsfirande i kyrkan, kl 10.00, 12.00 eller 13.00 med Anna-Karin som officiant. Det blir högst sex deltagare vid varje tillfälle och anmälan måste vara expeditionen tillhanda senast onsdagen den 31/3. 

Annandag påsk, 5/4, ordnas en Emmausvandring. Samling vid kyrkan kl. 11.00. Max. antal deltagare: 8. Anmälan till expeditionen senast på Långfredagen, 2/4. Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Församlingens årsmöte hålls lördagen den 17 april kl 11.00-12.00 via telefon. Handlingar har skickats ut. Observera att svarsdokumentet (”Dagordning”) ska skickas till expeditionen senast 2 april!

Skärtorsdagen (1/4) mellan kl 8 och 16 kan barnfamiljer hämta påskpysselpåsar utanför Öppna förskolan.

Öppna förskolans sångstunder via Zoom på onsdagar kl 10.00 fortsätter, liksom barnvagnspromenaderna onsdagar kl 13.00. Sångstunderna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Kalendarium

torsdag 1/4 Skärtorsdagen

Kl 8-16: Öppna förskolans Påskpysselpåsar kan hämtas vid Öppna förskolans ingång

fredag 2/4 Långfredagen

Webbgudstjänst. ”Korset” Anna-Karin Klingsbo, Silvi Millqvist, grupp ur Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall

Kl 10, 12 och 13: Nattvardsfirande. Anna-Karin Klingsbo. Högst 6 deltagare. Anmälan senast 2/4

söndag 4/4 Påskdagen

Webbgudstjänst. ”Kristus är uppstånden” Anna-Karin Klingsbo, grupp ur Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall

11.45 Påskdagskyrkkaffe. Länk: https://us02web.zoom.us/j/89697241478

Meeting ID: 896 9724 1478

måndag 5/4 Annandag påsk

11.00 Emmausvandring. Samling vid kyrkan kl. 11.00. Max. antal deltagare: 8. Anmälan till expeditionen senast på Långfredagen, 2/4. Vandringen sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

söndag 11/4

Webbgudstjänst ”Påskens vittnen” Raija Sjöström, Lars Arvidson

söndag 18/4

Gudstjänst ”Den gode herden” Anna-Karin Klingsbo, Christopher Webster, Jeanette Clayton, Kristina Hagwall

söndag 25/4

Gudstjänst ”Vägen till livet” Anna-Karin Klingsbo, sånggruppen ”Ton i ton”, Alf Andersson

Kategorier: Nyheter