https://youtu.be/2bvasZZv_7A

Temat för sommarandakten är Friheten i Kristus

Predikan Anna-Karin Klingsbo
Musik Lars Arvidson

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
Markus 2:23-28
Psalmer:
289 Guds kärlek är som stranden och som gräset
827 Se, hur Gudsvinden bär
från Psalmer och Sånger
Sånger:
Tillit som stavas som Gud

Kategorier: Nyheter