https://youtu.be/WaA77E8Y4j4

Temat för sommarandakten är Tro och liv

Predikan Anna-Karin Klingsbo
Musik Lovisa Örtengren

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
Matteus 23:1-12
Psalmer:
842 Möt mig nu som den jag är
från Psalmer och Sånger
Sånger:
Esmeraldas bön

Kategorier: Nyheter