https://youtu.be/YpF1Nsh-o1M

Temat för sommarandakten är Gåvor till glädje för alla

Predikan Anna-Karin Klingsbo
Musik Anna Eggelind

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
1 Korintierbrevet 12: 4-11
Psalmer:
697 Du vet väl om att du är värdefull
61 Lågorna är många
från Psalmer och Sånger
Sånger:
Här är jag, sänd mig, Lars Åberg (Ung psalm)

Kategorier: Nyheter