https://youtu.be/Xnr_ZTOg5M4

Temat för sommarandakten är Goda Förvaltare
Predikan Raija Sjöström
Musik Lars Arvidson
Textläsning Anna-Karin Klingsbo

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
Lukas 16:1-13
Psalmer:
181 Nu är det morgon
695 Det kan vi göra
572 Komme ditt rike
från Psalmer och Sånger

Kategorier: Nyheter