Sommarandakt 2 augusti

Temat för sommarandakten är Andlig klarsyn.

Predikan Anna-Karin Klingsbo
Musik Anna Eggelind

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
Matteus 7:13-14
Psalmer:
217 Gud, för dig är allting klart
Sånger:
Sinnesrobönen (Ung psalm)

Kategorier: Nyheter