Temat för sommarandakten är Jesus förhärligad.

Predikan Anna-Karin Klingsbo
Musik Lars Arvidson och Lovisa Örtengren

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
Matteus 17:1-8
Psalmer:
207 En liten stund med Jesus
Sånger:
Nu är det härligt att leva
Gå med Gud (Psalmer i 2000-talet)

Kategorier: Nyheter