Temat för sommarandakten är Efterföljelse.

Predikan Anna-Karin Klingsbo
Musik Anna Eggelind

Välkommen att delta i andakten.

Bibeltexter:
1 Kungaboken 19:19-21
Psalmer: 820 Över berg och dal
410 Gud har oss skapat
från Psalmer och Sånger

Kategorier: Nyheter