5/7 ”Att inte döma” Carla Widén, Kristina Hagwall, Peter Persson

12/7 ”Sänd mig” Charlotte Sköld, Nils Sköld, Lovisa Örtengren

19/7 ”Efterföljelse” Anna-Karin Klingsbo

26/7 ”Jesus förhärligad” Anna-Karin Klingsbo, Lars Arvidson, Lovisa Örtengren

2/8 ”Andlig klarsyn” Anna-Karin Klingsbo, Anna Eggelind

9/8 ”Goda förvaltare” Raija Sjöström, Lars Arvidson

Kategorier: Nyheter