All inomhusverksamhet i Rissnekyrkan, inklusive Öppna förskolan, uthyrningar mm, är inställd på grund av Coronaviruset i förebyggande syfte t.o.m. 29 augusti. Veckoandakter finns att avlyssna på Youtube via hemsidan. För utomhusaktiviteter, se Veckoprogram/Kalendarium

Anna-Karin Klingsbo, pastor, och Ann Edvinsson, föreståndare för Öppna förskolan, kan kontaktas via mejl eller telefon. Post och mejl till expeditionen kollas regelbundet.

Anna-Karin: pastor@rissnekyrkan.se 073 950 1825

Ann: ann@rissnekyrkan.se 070 620 7800

Expeditonen: expedition@rissnekyrkan.se

Kategorier: Nyheter